ਕਈ ਵਾਰ, ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…